Integreeritud teenuste osutamine

  

MTÜ Tartu Nõustamis- ja Kriiisiabikeskus osutab ESF projekti "Integreeritud teenuste osutamine toimetulekuraskustes inimestele" raames ning koostöös Sotsiaalkindlustusametiga nõustamisteenuseid perioodil märts 2016 – november 2018.


Projekti eesmärgiks on toimetulekuraskustes inimestele nõustamisteenuste pakkumine üle Eesti ning kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajate toetamine ja nõustamine keerulisemate kliendijuhtumitega tegelemisel.


Projekti sihtrühmaks on mitmete probleemide samaaegsest esinemisest tingitud toimetulekuraskustes tööealised inimesed (15 eluaastast kuni vanaduspensionieani) ja nende pereliikmed, kelle toetamiseks ei piisa kohaliku omavalitsuse enda võimalustest (toetused, teenused).


Tegevused: Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatava projekti raames tehakse kohalike omavalitsustega koostöös juhtumipõhist võrgustikutööd ja osutatakse toimetulekuraskustes inimestele ja nende pereliikmetele toimetuleku parandamiseks, tööle naasmiseks või töö säilitamiseks vajalikku tuge.


Projektis osalevatele inimestele tasuta pakutavad teenused on:
  • ● psühholoogiline nõustamine
  • ● perenõustamine

Nõustamisteenuste saamiseks tuleb pöörduda kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja või projekti piirkondliku (elukoha) koordinaatori poole:

Kaire Kopli, teeninduspiirkond Harjumaa, Raplamaa, Järvamaa, Hiiumaa
mob 5912 7899, tel 6 640 103, aadress: Endla 8, Tallinn
e-post kaire.kopli@sotsiaalkindlustusamet.ee


Enely Kullamäe, teeninduspiirkond Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa
mob 5343 3002, tel 337 9712, aadress: Keskväljak 1, Jõhvi
e-post enely.kullamae@sotsiaalkindlustusamet.ee


Daisi Tatar, teeninduspiirkond Pärnumaa, Saaremaa, Läänemaa
mob 5783 3628, tel 447 7615, aadress: Lai 14, Pärnu
e-post daisi.tatar@sotsiaalkindlustusamet.ee


Krista Normak, teeninduspiirkond Tartumaa, Jõgevamaa, Viljandimaa
mob 5783 5580, tel 744 7494, aadress: Põllu 1A, Tartu
e-post krista.normak@sotsiaalkindlustusamet.ee


Raina Kurg, teeninduspiirkond Valgamaa, Põlvamaa, Võrumaa
mob 5854 0570, aadress: Jüri 19A, Võru
e-post raina.kurg@sotsiaalkindlustusamet.ee


Lisainfo Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt